لیست دوره ها

عنوان تاریخ شروع دوره ظرفیت مدت زمان دوره روزهای برگزاری نوع دوره دپارتمان جزئیات
SWR (ویژه پرسنل شرکت نفت) 07 ارديبهشت 1398 16 شنبه 08:00-16:00یک شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی برق
ABAQUS 11 ارديبهشت 1398 30 دو شنبه 08:30-16:30سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک
HSE ویژه پرسنل اکسین گاز پمپ 12 ارديبهشت 1398 8 پنج شنبه 08:00-16:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
MSProject 14 ارديبهشت 1398 30 شنبه 18:30-21:00دو شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری
SolidWorks پیشرفته 15 ارديبهشت 1398 24 یک شنبه 19:00-21:00سه شنبه 19:00-21:00 عادی مهندسی مکانیک
SolidWorks عمومی 17 ارديبهشت 1398 24 یک شنبه 17:00-19:00سه شنبه 17:00-19:00 عادی مهندسی مکانیک
PLC S7 عمومی 19 ارديبهشت 1398 24 شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی برق
primavera 2 22 ارديبهشت 1398 15 یک شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری
3DsMAX عمومی 23 ارديبهشت 1398 32 دو شنبه 18:30-21:00چهار شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری
AutoCAD بهمراه نقشه خوانی صنعتی 23 ارديبهشت 1398 42 دو شنبه 18:00-21:00پنج شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی مکانیک
HSE MS 24 ارديبهشت 1398 24 سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
Civil3D عمومی 25 ارديبهشت 1398 30 چهار شنبه 16:00-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری
AutoCAD عمران و ومعماری 26 ارديبهشت 1398 30 شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری
بازرسی جوش سطح یک 26 ارديبهشت 1398 40 پنج شنبه 09:00-17:00جمعه 09:00-17:00 فشرده مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک
HYSYS عمومی 26 ارديبهشت 1398 32 پنج شنبه 08:30-16:30جمعه 08:30-16:30 فشرده مهندسی شیمی مهندسی شیمی
MSProject 29 ارديبهشت 1398 30 عادی مهندسی عمران و معماری
ETABS 31 ارديبهشت 1398 36 یک شنبه 16:00-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری
متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA 31 ارديبهشت 1398 60 یک شنبه 16:00-19:00سه شنبه 19:00-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری
نقشه برداری با دوربین TOTAL 01 خرداد 1398 30 شنبه 17:00-20:00چهار شنبه 17:00-20:00 عادی مهندسی عمران و معماری
ePLAN عمومی 07 خرداد 1398 24 سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق