لیست دوره ها

عنوان تاریخ شروع دوره ظرفیت مدت زمان دوره روزهای برگزاری نوع دوره دپارتمان جزئیات
بازرسی جوش سطح یک 31 مرداد 1398 40 پنج شنبه 09:00-17:00جمعه 09:00-17:00 فشرده مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک
روش های پیشگیری از سرقت در صنعت سیمان ویژه پرسنل محترم سیمان خوزستان 02 بهمن 1398 8 چهار شنبه 08:00-16:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
MSPROJECT ویژه پرسنل شرکت فولاد خوزستان 07 بهمن 1398 14 16 دو شنبه | سه شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی عمران و معماری
طراحی گزارش تحلیل و ساخت داشبورد POWER BI ویژه پرسنل فولاد خوزستان 09 بهمن 1398 15 24 چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه 08:30-16:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
دوره PCS7 ویژه پرسنل پتروشیمی رازی و شرکت FPC 12 بهمن 1398 8 24 شنبه | یک شنبه | دو شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
EXCEL عمومی ویژه پرسنل بانک ملت 12 بهمن 1398 20 30 شنبه | دو شنبه | چهار شنبه 14:00-16:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی
خدمات فرودگاهی ویژه پرسنل آغاجاری 12 بهمن 1398 15 32 شنبه | یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه 08:00-16:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
PLCS7 پیشرفته 15 بهمن 1398 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
کلید فولاد ویژه پرسنل نورد و لوله اهواز 15 بهمن 1398 20 16 سه شنبه | چهار شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی مکانیک
دوره MSPROJECT پیشرفته ویژه پرسنل فولاد خوزستان 15 بهمن 1398 15 32 یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی عمران و معماری
CATIA عمومی 16 بهمن 1398 36 چهار شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی مکانیک
ANSYS FLUENT 19 بهمن 1398 32 شنبه 16:00-18:30دو شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک
برگزاری اولین دوره اترنت صنعتی ویژه پرسنل پالایش گاز بید بلند 19 بهمن 1398 12 24 شنبه | یک شنبه | دو شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
آمادگی و مقابله در سوانح جسمی ویژه پرسنل منطقه یک عملیات گاز 20 بهمن 1398 یک شنبه | دو شنبه 08:00-16:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
AutoCAD عمران و معماری 21 بهمن 1398 30 شنبه 16:00-18:30دو شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری
AutoCAD بهمراه نقشه خوانی صنعتی 24 بهمن 1398 42 شنبه 18:30-21:00پنج شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی مکانیک
روشها و ابزار های نمودار گیری ویژه پرسنل شرکت نفت 26 بهمن 1398 20 40 شنبه | یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی شیمی
دوره نکات مهم و ایمنی کار با جرثقیل های موبایل ویژه پرسنل محترم فولاد خوزستان 26 بهمن 1398 8 شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی مکانیک
DIALux 28 بهمن 1398 40 دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
تجزیه و تحلیل تاخیرات در پروژه ها و مدیریت آن ویژه پرسنل محترم شرکت نفت و گاز آغاجاری 30 بهمن 1398 24 چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه 08:00-16:00 فشرده مهندسی عمران و معماری