لیست دوره ها

عنوان تاریخ شروع دوره ظرفیت مدت زمان دوره روزهای برگزاری نوع دوره دپارتمان جزئیات
نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM ویژه پرسنل محترم پالایش نفت آبادان 01 مرداد 1398 16 سه شنبه | چهار شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی مکانیک
روش های نوین بایگانی ویژه پرسنل محترم کشت و صنعت کارون 06 مرداد 1398 یک شنبه 08:00-16:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
دوره آموزشی تشریفات اداری و اصول پذیرایی ویژه پرسنل محترم شرکت نورد و لوله اهواز 06 مرداد 1398 20 16 یک شنبه | دو شنبه 08:00-16:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
3DsMAX عمومی 13 مرداد 1398 32 یک شنبه 16:30-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
مشخصات عمومی ترانس ها و تجهیزات حفاظتی آنها ویژه پرسنل محترم فولاد روهینا جنوب 16 مرداد 1398 16 چهار شنبه | پنج شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی برق
متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA 20 مرداد 1398 60 یک شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری
نقشه برداری با دوربین TOTAL 21 مرداد 1398 30 شنبه 17:00-20:00چهار شنبه 17:00-20:00 عادی مهندسی عمران و معماری
EXCEL پیشرفته و ماکرو نویسی 30 مرداد 1398 12 پنج شنبه 08:30-15:00جمعه 08:30-15:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
MCSA 02 شهریور 1398 50 شنبه 16:00-18:30دو شنبه 18:30-21:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی
دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات اداری ویژه پرسنل محترم سیمان خوزستان 06 شهریور 1398 16 چهار شنبه | پنج شنبه 08:00-16:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
PLC S7 عمومی 07 شهریور 1398 24 پنج شنبه 16:30-18:30 عادی مهندسی برق
دوره PCS7 ویژه پرسنل نفت و گاز آغاجاری 09 شهریور 1398 14 40 شنبه | یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی برق
آشنایی با انواع تجهیزات ابزاردقیق و کاربردهای آنها ویژه پرسنل محترم فولاد روهینا جنوب 13 شهریور 1398 24 چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه 08:00-16:00 فشرده مهندسی برق
سمیناررایگان NX 14 شهریور 1398 2 پنج شنبه 17:00-19:00 دورهمی مهندسی مکانیک
متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA 24 شهریور 1398 60 یک شنبه 16:00-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری
طراحی وبسایت مقدماتی 26 شهریور 1398 24 سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
خوردگی فلزات و روشهای مقابله با آن ویژه پرسنل کشت و صنعت امیر کبیر(گروه اول) 31 شهریور 1398 20 16 یک شنبه | چهار شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی مکانیک
خوردگی فلزات و روشهای مقابله با آن ویژه پرسنل کشت و صنعت امیر کبیر(گروه دوم) 01 مهر 1398 20 دو شنبه | پنج شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی مکانیک
خوردگی فلزات و روشهای مقابله با آن ویژه پرسنل کشت و صنعت امیر کبیر(گروه سوم) 02 مهر 1398 20 16 سه شنبه | جمعه 08:00-16:00 فشرده مهندسی مکانیک
بازرسی ساخت و نصب و تعمیر لوله های GRP ویژه پرسنل مناطق نفت خیز جنوب 06 مهر 1398 20 16 شنبه | یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی مکانیک