لیست دوره ها

عنوان تاریخ شروع دوره ظرفیت مدت زمان دوره روزهای برگزاری نوع دوره دپارتمان جزئیات
سمیناررایگان NX 14 شهریور 1398 2 پنج شنبه 17:00-19:00 دورهمی مهندسی مکانیک
اصول طراحی piping براساس استاندارد ASME b31.3 ویژه پرسنل مناطق نفت خیز جنوب 13 مهر 1398 20 40 شنبه | یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی مکانیک
دوره اصول و بهره برداری کمپرسورها و کاربرد آنها 14 مهر 1398 24 یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه 16:30-18:30 فشرده مهندسی مکانیک
NX 17 مهر 1398 24 دو شنبه | چهار شنبه 19:00-21:00 عادی مهندسی مکانیک
ایمنی کار با مواد شیمیایی و ایمنی کار در آزمایشگاه ویژه پرسنل کشت و صنعت کارون 17 مهر 1398 20 16 چهار شنبه 08:00-16:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
دوره plcs7 عمومی ویژه پرسنل شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس (گروه اول) 20 مهر 1398 8 24 شنبه | یک شنبه | دو شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی برق
متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA 23 مهر 1398 60 یک شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری
دوره plcs7 عمومی ویژه پرسنل شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس (گروه دوم) 23 مهر 1398 8 24 دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
HSE MS 30 مهر 1398 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
دوره درایوهای الکتریکی ویژه پرسنل محترم پتروشیمی اروند 30 مهر 1398 16 سه شنبه | چهار شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی برق
CAESAR II 02 آبان 1398 29 شنبه | یک شنبه | جمعه 8:30-16:30پنج شنبه 11:00-19:00 فشرده مهندسی شیمی مهندسی شیمی مهندسی مکانیک
ICDL1,2 02 آبان 1398 70 چهار شنبه 16:00-21:00پنج شنبه 10:00-16:00 عادی مهندسی شیمی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکان
CATIA عمومی 08 آبان 1398 36 پنج شنبه 16:30-21:00 عادی مهندسی مکانیک
خدمات فرودگاهی ویژه پرسنل محترم نفت و گاز آغاجاری 11 آبان 1398 24 شنبه | یک شنبه | دو شنبه 08:00-16:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
AutoCAD عمران و معماری 12 آبان 1398 30 یک شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری
FLUENT & GAMBIT 16 آبان 1398 30 شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی مکانیک
FORTRAN 16 آبان 1398 28 پنج شنبه 16:30-21:00 عادی مهندسی مکانیک
ANSYS عمومی 16 آبان 1398 26 پنج شنبه 16:30-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک
AutoCAD بهمراه نقشه خوانی صنعتی 18 آبان 1398 42 شنبه 18:30-21:00دو شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی مکانیک
PLC S7 عمومی 18 آبان 1398 23 شنبه 18:30-21:00پنج شنبه 16:00-18:30 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی برق