لیست دوره ها

عنوان تاریخ شروع دوره ظرفیت مدت زمان دوره روزهای برگزاری نوع دوره دپارتمان جزئیات
آشنایی با مبانی ابزار دقیق 23 ارديبهشت 1399 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
OpenSees 23 ارديبهشت 1399 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی عمران و معماری
ارتینگ 23 ارديبهشت 1399 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
CIVIL3D عمومی 24 ارديبهشت 1399 30 چهار شنبه 16:30-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری
EXCEL پیشرفته 24 ارديبهشت 1399 30 دو شنبه 18:30-21:00چهار شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی شیمی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق
PHOTOSHOP در گرافیک (دوره مجازی) 24 ارديبهشت 1399 40 عادی مهندسی شیمی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکان
دوره آنلاین موفقیت در بازار بورس 24 ارديبهشت 1399 4 مجازی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
دوره مجازی HSE MS 25 ارديبهشت 1399 16 دو شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 17:00-19:00 مجازی مهندسی شیمی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
بازرسی رنگ و سند بلاست سطح یک و دو 29 ارديبهشت 1399 40 دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه 08:30-16:30 فشرده مهندسی مکانیک
طراحی روشنایی با نرم افزار DIALUX 30 ارديبهشت 1399 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
لوله کشی صنعتی (PIPING) دوره مجازی 30 ارديبهشت 1399 114 مجازی مهندسی شیمی مهندسی شیمی مهندسی مکانیک
دوره مجازی و رایگان wordpress (راه اندازی وب سایت) 31 ارديبهشت 1399 مجازی کامپیوتر و دوره های عمومی
دوره مجازی MSProject 06 خرداد 1399 24 یک شنبه | سه شنبه | پنج شنبه 17:00-20:00 مجازی مهندسی عمران و معماری
افسر HSE 07 خرداد 1399 32 چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 عادی مهندسی شیمی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکان
بازرسی جوش سطح دو 08 خرداد 1399 40 پنج شنبه 09:00-17:00جمعه 09:00-17:00 فشرده مهندسی شیمی مهندسی شیمی مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک
PLC S7 عمومی 08 خرداد 1399 24 سه شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی برق
متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA 12 خرداد 1399 60 دو شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
ETAP 20 خرداد 1399 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
HSE MS 20 خرداد 1399 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی شیمی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
حفاظت کاتدی 20 خرداد 1399 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی مکانیک