لیست دوره ها

عنوان تاریخ شروع دوره ظرفیت مدت زمان دوره روزهای برگزاری نوع دوره دپارتمان جزئیات
AutoCAD بهمراه نقشه خوانی صنعتی 26 مرداد 1398 42 شنبه 18:30-21:00دو شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی مکانیک
ارزیابی ریسک و شناسایی خطر پیشرفته ویژه پرسنل محترم شرکت FPC (پتروشیمی فارس) 26 مرداد 1398 16 شنبه | یک شنبه 08:00-16:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
EXCEL پیشرفته و ماکرو نویسی 30 مرداد 1398 12 پنج شنبه 08:30-15:00جمعه 08:30-15:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
SolidWorks عمومی 30 مرداد 1398 دو شنبه 17:00-19:00چهار شنبه 17:00-19:00 مهندسی مکانیک
بازرسی جوش سطح یک 31 مرداد 1398 40 پنج شنبه 09:00-17:00جمعه 09:00-17:00 فشرده مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک
MCSA 02 شهریور 1398 50 شنبه 16:00-18:30دو شنبه 18:30-21:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی
AutoCAD Electrical 04 شهریور 1398 18 32 دو شنبه 08:30-16:30سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات اداری ویژه پرسنل محترم سیمان خوزستان 06 شهریور 1398 16 چهار شنبه | پنج شنبه 08:00-16:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
PLC S7 عمومی 07 شهریور 1398 24 پنج شنبه 16:30-18:30 عادی مهندسی برق
دوره PCS7 ویژه پرسنل نفت و گاز آغاجاری 09 شهریور 1398 14 40 شنبه | یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی برق
آشنایی با انواع تجهیزات ابزاردقیق و کاربردهای آنها ویژه پرسنل محترم فولاد روهینا جنوب 13 شهریور 1398 24 چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه 08:00-16:00 فشرده مهندسی برق
سمیناررایگان NX 14 شهریور 1398 2 پنج شنبه 17:00-19:00 دورهمی مهندسی مکانیک
MSProject 23 شهریور 1398 30 شنبه 16:00-18:30دو شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری
AutoCAD بهمراه نقشه خوانی صنعتی 23 شهریور 1398 42 شنبه 18:30-21:00دو شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی مکانیک
متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA 24 شهریور 1398 60 یک شنبه 16:00-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری
AutoCAD عمران و معماری 24 شهریور 1398 30 یک شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری
نقشه برداری با دوربین TOTAL 24 شهریور 1398 30 یک شنبه | سه شنبه 17:00-20:00 عادی مهندسی عمران و معماری
HSE MS 26 شهریور 1398 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
طراحی وبسایت مقدماتی 26 شهریور 1398 24 سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
CAESAR 06 مهر 1398 31 شنبه | دو شنبه | چهار شنبه 16:30-21:00پنج شنبه | جمعه 08:30-16:30 فشرده مهندسی شیمی مهندسی شیمی مهندسی مکانیک