لیست دوره ها

عنوان تاریخ شروع دوره ظرفیت مدت زمان دوره روزهای برگزاری نوع دوره دپارتمان جزئیات
برگزاری دومین دوره اترنت صنعتی ویژه پرسنل پالایش گاز بید بلند خلیج فارس 26 آذر 1398 8 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی برق
چهارمین دوره خوردگی فلزات و راههای مقابله با آن ویژه پرسنل کشت و صنعت امیر کبیر 26 آذر 1398 20 16 دو شنبه | سه شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی مکانیک
متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA 01 دی 1398 60 یک شنبه 16:00-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
مخازن ذخیره - اصول انتخاب و طراحی براساس استاندارد API650 ویژه پرسنل شرکت نفت 07 دی 1398 20 32 شنبه | یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی مکانیک
اصول سرپرستی ویژه پرسنل شرکت سیمان خوزستان گروه اول 08 دی 1398 20 8 یک شنبه 16:30 - 8:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
اصول سرپرستی ویژه پرسنل شرکت سیمان خوزستان گروه دوم 09 دی 1398 20 8 دو شنبه 16:30 - 8:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
اصول دیگ های بخار ویژه پرسنل شرکت پتروشیمی رازی 10 دی 1398 20 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 16:30 - 8:30 فشرده مهندسی مکانیک
افسر HSE 11 دی 1398 32 یک شنبه | سه شنبه | پنج شنبه 17:00-21:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
SPSS عمومی 14 دی 1398 24 شنبه | پنج شنبه 16:30-21:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی ریاضی
سیستم های Redundant و Fail safe ویژه پرسنل شرکت نیروگاه فارس BOT 14 دی 1398 12 40 شنبه | یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه 16 - 8 فشرده مهندسی برق
PLCS7 عمومی 17 دی 1398 18 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
نقشه کشی و نقشه خوانی ویژه پرسنل شرکت فولاد خوزستان 17 دی 1398 15 16 سه شنبه | چهار شنبه 16 - 8 فشرده مهندسی مکانیک
ArcGIS 18 دی 1398 30 چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی عمران و معماری
ایمنی جهت اپراتورهای جرثقیل ویژه پرسنل کارخانه تولید پوشش لوله ماهشهر 20 دی 1398 15 8 جمعه 08:30-16:30 فشرده مهندسی مکانیک
MSProject 22 دی 1398 30 یک شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری
آنالیز ارتعاشات ویژه پرسنل محترم کشت و صنعت حکیم فارابی 24 دی 1398 20 16 سه شنبه | چهار شنبه 08:00-16:00 ئ مهندسی مکانیک
نقشه برداری با دوربین TOTAL 25 دی 1398 30 چهار شنبه 17:00-20:00جمعه 10:00-13:00 عادی مهندسی عمران و معماری
اطفاء حریق (گروه اول) ویژه پرسنل محترم فولاد کاویان 25 دی 1398 20 8 چهار شنبه 08:30-16:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
اطفاء حریق (گروه دوم) ویژه پرسنل محترم فولاد کاویان 26 دی 1398 20 8 پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
اصول و کاربرد سیکل های تبرید ویژه پرسنل شرکت پالایش گاز بید بلند 28 دی 1398 20 16 شنبه | یک شنبه 16:30 - 8:30 فشرده مهندسی مکانیک