لیست دوره ها

عنوان تاریخ شروع دوره ظرفیت مدت زمان دوره روزهای برگزاری نوع دوره دپارتمان جزئیات
AutoCAD بهمراه نقشه خوانی صنعتی 12 مرداد 1398 42 شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی مکانیک
3DsMAX عمومی 13 مرداد 1398 32 یک شنبه 16:30-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA 15 مرداد 1398 60 یک شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری
PLC S7 عمومی 15 مرداد 1398 24 یک شنبه 18:30-21:00پنج شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی برق
EXCEL تخصصی حرفه ای 15 مرداد 1398 26 سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
NX 16 مرداد 1398 24 دو شنبه | چهار شنبه 19:00-21:00 عادی مهندسی مکانیک
AutoCAD عمران و ومعماری 17 مرداد 1398 30 دو شنبه 18:30-21:00پنج شنبه 16:30-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری
CATIA عمومی 17 مرداد 1398 36 شنبه 16:30-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی مکانیک
بازرسی جوش سطح یک 17 مرداد 1398 40 پنج شنبه 09:00-17:00جمعه 09:00-17:00 فشرده مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک
MATLAB عمومی 19 مرداد 1398 شنبه 18:30-21:00دو شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی شیمی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
ANSYS عمومی 19 مرداد 1398 26 شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:30-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک
PIPING & PDMS عمومی 22 مرداد 1398 48 چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30جمعه 08:30-16:30 فشرده مهندسی شیمی مهندسی شیمی مهندسی مکانیک
HSE MS 22 مرداد 1398 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی شیمی کامپیوتر و دوره های عمومی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
EXCEL پیشرفته و ماکرو نویسی 30 مرداد 1398 12 پنج شنبه 08:30-15:00جمعه 08:30-15:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
MCSA 02 شهریور 1398 50 شنبه 16:00-18:30دو شنبه 18:30-21:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی
بازرسی جوش سطح دو 14 شهریور 1398 40 پنج شنبه 09:00-17:00جمعه 09:00-17:00 فشرده مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک
طراحی وبسایت مقدماتی 26 شهریور 1398 24 سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
CAESARII 26 شهریور 1398 32 سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30جمعه 08:30-16:30 فشرده مهندسی مکانیک
OPENSEES 28 تیر 2019 29 عادی مهندسی عمران و معماری