لیست دوره ها

عنوان تاریخ شروع دوره ظرفیت مدت زمان دوره روزهای برگزاری نوع دوره دپارتمان جزئیات
Caesar II 06 مهر 1398 32 شنبه | دو شنبه | چهار شنبه 16:30-21:00پنج شنبه | جمعه 08:30-16:30 فشرده مهندسی شیمی مهندسی شیمی مهندسی مکانیک
EXCEL پیشرفته 07 مهر 1398 16 یک شنبه 16:00-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA 16 مهر 1398 60 یک شنبه 16:00-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری
NX 17 مهر 1398 24 دو شنبه | چهار شنبه 19:00-21:00 عادی مهندسی مکانیک
PLC S7 عمومی 30 مهر 1398 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
Etabs سازه های بتنی 12 آبان 1398 36 یک شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری
SolidWorks عمومی 13 آبان 1398 24 دو شنبه | چهار شنبه 17:00-19:00 عادی مهندسی مکانیک
MATLAB عمومی 14 آبان 1398 30 سه شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
PLC S7 عمومی 16 آبان 1398 23 شنبه 18:30-21:00پنج شنبه 16:00-18:30 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی برق