لیست دوره ها

عنوان تاریخ شروع دوره ظرفیت مدت زمان دوره روزهای برگزاری نوع دوره دپارتمان جزئیات
Etabs سازه های بتنی 21 خرداد 1399 36 چهار شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری
TIA PORTAL 17 تیر 1399 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق