لیست دوره ها

عنوان تاریخ شروع دوره ظرفیت مدت زمان دوره روزهای برگزاری نوع دوره دپارتمان جزئیات
افسر HSE 07 اسفند 1398 32 چهار شنبه | پنج شنبه 16:00-21:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
آشنایی با سرمایه گذاری در بورس 07 اسفند 1398 24 چهار شنبه | پنج شنبه 16:00-21:00 عادی مهندسی شیمی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق
سیم بکسل و زنجیر اتصالات ویژه پرسنل فولاد کاویان 07 اسفند 1398 20 16 چهار شنبه | پنج شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی مکانیک
بازرسی جوش سطح یک 09 اسفند 1398 40 پنج شنبه | جمعه 09:00-17:00 فشرده مهندسی شیمی مهندسی شیمی مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک
بازرسی رنگ و سند بلاست سطح یک و دو 10 اسفند 1398 39 دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه 08:30-16:30 فشرده مهندسی مکانیک
EXCEL پیشرفته 12 اسفند 1398 30 دو شنبه 18:30-21:00چهار شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی شیمی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکان
AutoCAD Electrical 13 اسفند 1398 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
طراحی روشنایی با نرم افزار DIALUX 13 اسفند 1398 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
حفاظت کاتدی 13 اسفند 1398 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی مکانیک
کلید فولاد 14 اسفند 1398 16 چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی مکانیک
ETAP 20 اسفند 1398 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
TIA PORTAL 26 فروردين 1399 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
PLC S7 عمومی 04 ارديبهشت 1399 24 سه شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی برق
Tekla Structure 06 ارديبهشت 1399 48 شنبه | دو شنبه 17:00-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری
3DsMAX عمومی 07 ارديبهشت 1399 32 یک شنبه 16:00-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی عمران و معماری
بازرسی رنگ و پوشش سطح 1و2 11 ارديبهشت 1399 40 پنج شنبه | جمعه 08:30-16:30 فشرده مهندسی مکانیک
NX 13 ارديبهشت 1399 24 شنبه | دو شنبه 17:00-19:00 عادی مهندسی مکانیک
DIgSILENT 16 ارديبهشت 1399 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
AutoCAD بهمراه نقشه خوانی صنعتی 16 ارديبهشت 1399
ارتینگ 23 ارديبهشت 1399 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق