نام دوره: بازرسی جوش سطح یک

نام دوره بازرسی جوش سطح یک
تاریخ شروع دوره 18 ارديبهشت 1399
تاریخ اتمام دوره 01 خرداد 1399
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 40
روزهای برگزاری پنج شنبه | جمعه 09:00-17:00
نوع دوره فشرده
دپارتمان مهندسی شیمی مهندسی شیمی مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 127