نام دوره: 3DsMAX عمومی

نام دوره 3DsMAX عمومی
تاریخ شروع دوره 15 ارديبهشت 1399
تاریخ اتمام دوره 26 خرداد 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 32
روزهای برگزاری دو شنبه 16:00-18:30چهار شنبه 18:30-21:00
نوع دوره عادی
دپارتمان کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی عمران و معماری
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 156