نام دوره: MATLAB عمومی

نام دوره MATLAB عمومی
تاریخ شروع دوره 13 ارديبهشت 1399
تاریخ اتمام دوره 19 خرداد 1399
ظرفیت
مکان برگزاری
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 30
روزهای برگزاری شنبه 16:00-18:30دو شنبه 18:30-21:00
نوع دوره عادی
دپارتمان مهندسی شیمی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 164