نام دوره: PHOTOSHOP

نام دوره PHOTOSHOP
تاریخ شروع دوره 18 ارديبهشت 1399
تاریخ اتمام دوره 22 خرداد 1399
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 60
روزهای برگزاری یک شنبه 18:30-21:00پنج شنبه 10:00-16:00
نوع دوره فشرده
دپارتمان کامپیوتر و دوره های عمومی
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 168