نام دوره: Civil3D عمومی

نام دوره Civil3D عمومی
تاریخ شروع دوره 25 ارديبهشت 1398
تاریخ اتمام دوره 05 تیر 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 30
روزهای برگزاری چهار شنبه 16:00-21:00
نوع دوره عادی
دپارتمان مهندسی عمران و معماری
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 19