نام دوره: PIPING & PDMS عمومی

نام دوره PIPING & PDMS عمومی
تاریخ شروع دوره 27 فروردين 1399
تاریخ اتمام دوره 05 ارديبهشت 1399
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 48
روزهای برگزاری چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه 08:30-16:30
نوع دوره فشرده
دپارتمان مهندسی شیمی مهندسی شیمی مهندسی مکانیک
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 199