نام دوره: AutoCAD عمران و ومعماری

نام دوره AutoCAD عمران و ومعماری
تاریخ شروع دوره 26 ارديبهشت 1398
تاریخ اتمام دوره 06 تیر 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 30
روزهای برگزاری شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00
نوع دوره عادی
دپارتمان مهندسی عمران و معماری
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 20