نام دوره: AutoCAD عمران و ومعماری

نام دوره AutoCAD عمران و ومعماری
تاریخ شروع دوره 17 مرداد 1398
تاریخ اتمام دوره 08 مهر 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 30
روزهای برگزاری دو شنبه 18:30-21:00پنج شنبه 16:30-18:30
نوع دوره عادی
دپارتمان مهندسی عمران و معماری
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 20