نام دوره: بازرسی رنگ و پوشش سطح 1و2

نام دوره بازرسی رنگ و پوشش سطح 1و2
تاریخ شروع دوره 11 ارديبهشت 1399
تاریخ اتمام دوره 26 ارديبهشت 1399
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 40
روزهای برگزاری پنج شنبه | جمعه 08:30-16:30
نوع دوره فشرده
دپارتمان مهندسی مکانیک
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 207