نام دوره: Tekla Structure

نام دوره Tekla Structure
تاریخ شروع دوره 06 ارديبهشت 1399
تاریخ اتمام دوره 21 تیر 1399
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 48
روزهای برگزاری شنبه | دو شنبه 17:00-21:00
نوع دوره عادی
دپارتمان مهندسی عمران و معماری
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 208