نام دوره: نقشه برداری با دوربین TOTAL

نام دوره نقشه برداری با دوربین TOTAL
تاریخ شروع دوره 01 خرداد 1398
تاریخ اتمام دوره 12 تیر 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 30
روزهای برگزاری شنبه 17:00-20:00چهار شنبه 17:00-20:00
نوع دوره عادی
دپارتمان مهندسی عمران و معماری
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 21