نام دوره: NX

نام دوره NX
تاریخ شروع دوره 13 ارديبهشت 1399
تاریخ اتمام دوره 19 خرداد 1399
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 24
روزهای برگزاری شنبه | دو شنبه 17:00-19:00
نوع دوره عادی
دپارتمان مهندسی مکانیک
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 210