نام دوره: AutoCAD بهمراه نقشه خوانی صنعتی

نام دوره AutoCAD بهمراه نقشه خوانی صنعتی
تاریخ شروع دوره 16 ارديبهشت 1399
تاریخ اتمام دوره 10 تیر 1399
ظرفیت
مکان برگزاری
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره
روزهای برگزاری شنبه 18:30-21:00دو شنبه 16:00-18:30
نوع دوره
دپارتمان
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 214