نام دوره: 3DsMAX عمومی

نام دوره 3DsMAX عمومی
تاریخ شروع دوره 23 ارديبهشت 1398
تاریخ اتمام دوره 05 تیر 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 32
روزهای برگزاری دو شنبه 18:30-21:00چهار شنبه 16:00-18:30
نوع دوره عادی
دپارتمان مهندسی عمران و معماری
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 22