نام دوره: آشنایی با سرمایه گذاری در بورس

نام دوره آشنایی با سرمایه گذاری در بورس
تاریخ شروع دوره 27 فروردين 1399
تاریخ اتمام دوره 10 ارديبهشت 1399
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 24
روزهای برگزاری چهار شنبه | پنج شنبه 16:00-21:00
نوع دوره عادی
دپارتمان مهندسی شیمی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 223