نام دوره: MATLAB عمومی

نام دوره MATLAB عمومی
تاریخ شروع دوره 24 مرداد 1398
تاریخ اتمام دوره 06 مهر 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره
روزهای برگزاری شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00
نوع دوره عادی
دپارتمان مهندسی شیمی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 23