نام دوره: ETABS

نام دوره ETABS
تاریخ شروع دوره 31 ارديبهشت 1398
تاریخ اتمام دوره 18 تیر 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 36
روزهای برگزاری یک شنبه 16:00-18:30سه شنبه 18:30-21:00
نوع دوره عادی
دپارتمان مهندسی عمران و معماری
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 24