نام دوره: ICDL 1,2

نام دوره ICDL 1,2
تاریخ شروع دوره 20 فروردين 1399
تاریخ اتمام دوره 24 ارديبهشت 1399
ظرفیت
مکان برگزاری
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 130
روزهای برگزاری شنبه | دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه 17:00-21:00
نوع دوره مجازی
دپارتمان مهندسی شیمی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 240