نام دوره: دوره آنلاین موفقیت در بورس

نام دوره دوره آنلاین موفقیت در بورس
تاریخ شروع دوره 04 ارديبهشت 1399
تاریخ اتمام دوره 05 ارديبهشت 1399
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 4
روزهای برگزاری
نوع دوره عادی
دپارتمان مهندسی شیمی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکان
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 241