نام دوره: سمینار بررسی آینده شغلی هک و نفوذ (رایگان)

نام دوره سمینار بررسی آینده شغلی هک و نفوذ (رایگان)
تاریخ شروع دوره 11 ارديبهشت 1399
تاریخ اتمام دوره 11 ارديبهشت 1399
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس 2
ساعت شروع کلاس 14:00
مدت زمان دوره 4
روزهای برگزاری پنج شنبه 14:00-16:00
نوع دوره فشرده
دپارتمان سمینارها
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 248