نام دوره: متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA

نام دوره متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA
تاریخ شروع دوره 31 ارديبهشت 1398
تاریخ اتمام دوره 08 مرداد 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 60
روزهای برگزاری یک شنبه 16:00-19:00سه شنبه 19:00-21:00
نوع دوره عادی
دپارتمان مهندسی عمران و معماری
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 25