نام دوره: PLC S7 عمومی

نام دوره PLC S7 عمومی
تاریخ شروع دوره 19 ارديبهشت 1398
تاریخ اتمام دوره 30 خرداد 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 24
روزهای برگزاری شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00
نوع دوره عادی
دپارتمان مهندسی برق
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 32