نام دوره: MSProject

نام دوره MSProject
تاریخ شروع دوره 14 ارديبهشت 1398
تاریخ اتمام دوره 27 خرداد 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 30
روزهای برگزاری شنبه 18:30-21:00دو شنبه 16:00-18:30
نوع دوره عادی
دپارتمان مهندسی عمران و معماری
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 33