نام دوره: HSE MS

نام دوره HSE MS
تاریخ شروع دوره 24 ارديبهشت 1398
تاریخ اتمام دوره 26 ارديبهشت 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 24
روزهای برگزاری سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30
نوع دوره فشرده
دپارتمان کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 35