نام دوره: افسر HSE

نام دوره افسر HSE
تاریخ شروع دوره 27 خرداد 1398
تاریخ اتمام دوره 30 خرداد 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 32
روزهای برگزاری دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30
نوع دوره فشرده
دپارتمان کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 36