نام دوره: EXCEL تخصصی حرفه ای

نام دوره EXCEL تخصصی حرفه ای
تاریخ شروع دوره 15 مرداد 1398
تاریخ اتمام دوره 17 مرداد 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 26
روزهای برگزاری سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30
نوع دوره فشرده
دپارتمان کامپیوتر و دوره های عمومی
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 39