نام دوره: EXCEL پیشرفته و ماکرو نویسی

نام دوره EXCEL پیشرفته و ماکرو نویسی
تاریخ شروع دوره 30 مرداد 1398
تاریخ اتمام دوره 31 مرداد 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 12
روزهای برگزاری پنج شنبه 08:30-15:00جمعه 08:30-15:00
نوع دوره فشرده
دپارتمان کامپیوتر و دوره های عمومی
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 41