نام دوره: SolidWorks عمومی

نام دوره SolidWorks عمومی
تاریخ شروع دوره 17 ارديبهشت 1398
تاریخ اتمام دوره 03 تیر 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 24
روزهای برگزاری یک شنبه 17:00-19:00سه شنبه 17:00-19:00
نوع دوره عادی
دپارتمان مهندسی مکانیک
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 44