نام دوره: SolidWorks پیشرفته

نام دوره SolidWorks پیشرفته
تاریخ شروع دوره 15 ارديبهشت 1398
تاریخ اتمام دوره 04 تیر 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 24
روزهای برگزاری یک شنبه 19:00-21:00سه شنبه 19:00-21:00
نوع دوره عادی
دپارتمان مهندسی مکانیک
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 45