نام دوره: CATIA عمومی

نام دوره CATIA عمومی
تاریخ شروع دوره 17 مرداد 1398
تاریخ اتمام دوره 18 مهر 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 36
روزهای برگزاری شنبه 16:30-18:30پنج شنبه 18:30-21:00
نوع دوره عادی
دپارتمان مهندسی مکانیک
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 47