نام دوره: AutoCAD بهمراه نقشه خوانی صنعتی

نام دوره AutoCAD بهمراه نقشه خوانی صنعتی
تاریخ شروع دوره 23 ارديبهشت 1398
تاریخ اتمام دوره 15 تیر 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 42
روزهای برگزاری دو شنبه 18:00-21:00پنج شنبه 16:00-18:30
نوع دوره عادی
دپارتمان مهندسی مکانیک
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 48