نام دوره: بازرسی جوش سطح یک

نام دوره بازرسی جوش سطح یک
تاریخ شروع دوره 17 مرداد 1398
تاریخ اتمام دوره 31 مرداد 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 40
روزهای برگزاری پنج شنبه 09:00-17:00جمعه 09:00-17:00
نوع دوره فشرده
دپارتمان مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 49