نام دوره: ABAQUS

نام دوره ABAQUS
تاریخ شروع دوره 11 ارديبهشت 1398
تاریخ اتمام دوره 13 ارديبهشت 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 30
روزهای برگزاری دو شنبه 08:30-16:30سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30
نوع دوره فشرده
دپارتمان مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 51