نام دوره: ePLAN عمومی

نام دوره ePLAN عمومی
تاریخ شروع دوره 29 خرداد 1398
تاریخ اتمام دوره 01 تیر 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 24
روزهای برگزاری سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30
نوع دوره فشرده
دپارتمان مهندسی برق
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 57