نام دوره: PLC S7 پیشرفته

نام دوره PLC S7 پیشرفته
تاریخ شروع دوره 15 تیر 1398
تاریخ اتمام دوره 17 تیر 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 24
روزهای برگزاری شنبه 08:30-16:30یک شنبه 08:30-16:30دو شنبه 08:30-16:30
نوع دوره فشرده
دپارتمان مهندسی برق
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 60