نام دوره: HYSYS عمومی

نام دوره HYSYS عمومی
تاریخ شروع دوره 26 ارديبهشت 1398
تاریخ اتمام دوره 03 خرداد 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 32
روزهای برگزاری پنج شنبه 08:30-16:30جمعه 08:30-16:30
نوع دوره فشرده
دپارتمان مهندسی شیمی مهندسی شیمی
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 64