نام دوره: HSE ویژه پرسنل اکسین گاز پمپ

نام دوره HSE ویژه پرسنل اکسین گاز پمپ
تاریخ شروع دوره 12 ارديبهشت 1398
تاریخ اتمام دوره 12 ارديبهشت 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان جوان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 8
روزهای برگزاری پنج شنبه 08:00-16:00
نوع دوره فشرده
دپارتمان کامپیوتر و دوره های عمومی
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 65