نام دوره: 3DsMAX عمومی

نام دوره 3DsMAX عمومی
تاریخ شروع دوره 13 مرداد 1398
تاریخ اتمام دوره 02 مهر 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 32
روزهای برگزاری یک شنبه 16:30-18:30سه شنبه 18:30-21:00
نوع دوره عادی
دپارتمان کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 69