نام دوره: اصول نقشه خوانی مدارهای فرمان و حفاظت الکتروموتورهای AC

نام دوره اصول نقشه خوانی مدارهای فرمان و حفاظت الکتروموتورهای AC
تاریخ شروع دوره 12 تیر 1398
تاریخ اتمام دوره 13 تیر 1398
ظرفیت
مکان برگزاری شرکت فولاد روهینا جنوب
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 16
روزهای برگزاری چهار شنبه | پنج شنبه 08:00-16:00
نوع دوره فشرده
دپارتمان مهندسی برق
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 77