این دوره ویژه علاقه مندان به حوزه عمران و ساختمان می باشد.در صنعت ساختمان و ساخت وساز این نرم افزار کاربرد فراوانی دارد.با این ابزار میتوان پروژه های عمرانی را در حوزه سازه و ساختمان سازی اجرا کرد . ETABS یکی از مهمترین ابزارهای ساخت و ساز و طراحی عمران می باشد. این دوره بصورت کاربردی و مهارتی در خانه مهندسان جوان برگزار می شود، شما میتوانید با شرکت در این دوره نرم افزار آموزش دیده و در کسب و کار خود به کار ببرید .

این دوره ویژه علاقه مندان به حوزه عمران و ساختمان می باشد.در صنعت ساختمان و ساخت وساز این نرم افزار کاربرد فراوانی دارد.با این ابزار میتوان پروژه های عمرانی را در حوزه سازه و ساختمان سازی اجرا کرد . ETABS یکی از مهمترین ابزارهای ساخت و ساز و طراحی عمران می باشد. این دوره بصورت کاربردی و مهارتی در خانه مهندسان جوان برگزار می شود، شما میتوانید با شرکت در این دوره نرم افزار آموزش دیده و در کسب و کار خود به کار ببرید . این دوره ویژه علاقه مندان به حوزه عمران و ساختمان می باشد.در صنعت ساختمان و ساخت وساز این نرم افزار کاربرد فراوانی دارد.با این ابزار میتوان پروژه های عمرانی را در حوزه سازه و ساختمان سازی اجرا کرد . ETABS یکی از مهمترین ابزارهای ساخت و ساز و طراحی عمران می باشد. این دوره بصورت کاربردی و مهارتی در خانه مهندسان جوان برگزار می شود، شما میتوانید با شرکت در این دوره نرم افزار آموزش دیده و در کسب و کار خود به کار ببرید .