پیش نیاز دوره : گذراندن دروس مدار منطقی – معماری کامپیوتر و میکرو کنترولر – مدار فرمان – حداقل داشتن فوق دیپلم برق یا کامپیوتر سرفصل ها : 1- آشنایی با PLC ( از آغاز تا کنون ) 2- معرفی محصولات SIMATIC زیمنس و آشنایی با PLC های زیمنس 3- آشنایی با PLC های سری 200 و 300 و 400 – نحوه استخراج ORDER خرید 4- چینش سخت افزاری PLC های سری 200 و300 و 400 و مبحث I/O های گسترده 5- HW Configuration (پیکر بندی سخت افزاری با نرم افزار S7 ) 6- معرفی زبان های برنامه نویسی ، ( STL, FBD, LAD) 7- معرفی دستورات منطقی و روش های آدرس دهی 8- معرفی تایمرها ، Memory bit ها و کانترها 9- آشنایی با دستورات ریاضی 10- کار با PLC S7 - 313C و سیم کشی و بررسی چند مثال کاربردی