معرفی دوره های قراردادی، اهداف و ...

آموزش نرم افزار و دوره های کاربردی و تخصصی رشته های فنی- مهندسی ، پژوهش و تحقیق های کاربردی و نیاز سنجی آموزش صنایع ، مدارس و مراکز آموزشی با ارائه سرفصل های آموزشی کارشناسی شده ، یکپارچه کردن دوره های خاص و جایگزین کردن آنها بجای تعدد دوره های غیر ضرور ، اجرای موفق مسابقات علمی و جشنواره های متعدد جهت ایجاد تکاپو و انگیزه کار گروهی بخشی از اهداف این شرکت می باشد.

دیگر اهداف این شرکت را می توان به شرح ذیل نام برد :

  • برگزاری سمینارهای علمی و کاربردی برای مهندسان صنعت و دانشجویان رشته های فنی برای گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه
  • برگزاری دوره های کاربردی ویژه دانش آموزان برای ورود قدرتمند به دانشگاه های معتبر و بهبود عملكرد فردي و گروهي

 

 

دوره ها منطبق با نیازهای آموزشی کارکنان صنعت ارائه شده و جزئیات آنها با هماهنگی قسمت های آموزشی و فنی صنعت تعیین می گردد . این دوره ها در سطوح مقدماتی و عمومی تا پیشرفته قابل طراحی می باشند . دوره ها ضمن انعطاف پذیری در ارائه خدمات آموزشی برای دوره های خاص به صورت سمینارهای 4 ساعته تا دوره های 80  ساعته به صورت فشرده یا ترم های 45 روزه قابل اجرا می باشند .

 درصورتی که نیازسنجی آموزش در واحد صنعتی متقاضی، انجام نشده باشد این شرکت توانایی استخراج تقویم آموزشی متناسب باسطوح کارکنان (ازکارگران ساده تا مهندسین ارشد) را دارا می باشد.