اخبار استخدامی

اخبار استخدامی

خانه مهندسان هیچگونه مسئولیتی در قبال استخدام و تبعات ناشی از آن ندارد

دوشنبه, 16 دی 1398 19:34

استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در خوزستان

دوشنبه, 16 دی 1398 19:33

استخدام 3 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در خوزستان

دوشنبه, 16 دی 1398 19:33

استخدام فروشنده در شرکت درسا در شهر اهواز

دوشنبه, 16 دی 1398 19:33

استخدام کارشناس فروش خانم در شرکت ارد پارس اسپادانا در خوزستان

دوشنبه, 16 دی 1398 19:33

استخدام فروشنده حرفه ای در یک تابلوسازی معتبر در اهواز

دوشنبه, 16 دی 1398 19:32

استخدام فروشنده، مدیر فروش و حسابدار در خوزستان

دوشنبه, 16 دی 1398 19:32

استخدام کارشناس فروش آقا در شرکت پخش سپهر الوند در خوزستان

دوشنبه, 16 دی 1398 19:32

استخدام کارشناس بازرگانی در یک شرکت معتبر شیمیایی/کل ایران

دوشنبه, 16 دی 1398 19:32

استخدام ظرفشور ، کمک آشپز و فیش خوان در خوزستان

دوشنبه, 16 دی 1398 19:31

استخدام مسئول انبار آقا در یک شرکت معتبر در خوزستان