اخبار استخدامی

اخبار استخدامی

خانه مهندسان هیچگونه مسئولیتی در قبال استخدام و تبعات ناشی از آن ندارد

سه شنبه, 24 ارديبهشت 1398 13:14

استخدام کارشناس ارتباطات با کارفرمایان در یک شرکت مهندسی

سه شنبه, 24 ارديبهشت 1398 13:14

استخدام کارمند واحد تحقیق و توسعه در شرکت ایرن در اهواز

سه شنبه, 24 ارديبهشت 1398 13:13

استخدام سرپرست/مدیر فروش آقا در اهواز

سه شنبه, 24 ارديبهشت 1398 13:13

استخدام حسابدار و کارشناس فروش در یک شرکت پخش سراسری-اهواز

سه شنبه, 24 ارديبهشت 1398 13:08

استخدام حسابدار خانم در شرکت پخش سراسری در خوزستان

دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 14:07

استخدام مسئول امور اداری خانم در اهواز

دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 14:07

استخدام حسابدار خانم در شرکت پخش سراسری در خوزستان

دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 14:07

استخدام حسابدار و کارشناس فروش در یک شرکت پخش سراسری-اهواز

دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 14:07

استخدام کارشناس فروش حضوری در شرکت گلخندان تجارت در اهواز

دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 14:06

استخدام منشی خانم آشنایی مقدماتی با کامپیوتر در اهواز