اخبار استخدامی

اخبار استخدامی

خانه مهندسان هیچگونه مسئولیتی در قبال استخدام و تبعات ناشی از آن ندارد

دوشنبه, 16 دی 1398 19:29

استخدام کارشناس فنی نهاده های کشاورزی مقیم شهرستان دزفول

دوشنبه, 16 دی 1398 18:36

استخدام عکاس صنعتی در شرکت ماشین سازی تاشا در اهواز

دوشنبه, 16 دی 1398 18:36

استخدام سرپرست تعمیرات مکانیک در شرکت ماشین سازی تاشا/ خوزستان

دوشنبه, 16 دی 1398 18:35

استخدام 5 ردیف شغلی در یک شرکت پیمانکاری در خوزستان

دوشنبه, 16 دی 1398 18:35

استخدام فروشنده خانم باحقوق ثابت در یک کلینیک ساختمانی/خوزستان

دوشنبه, 16 دی 1398 18:34

استخدام حسابدار در یک شرکت حسابداری در خوزستان

دوشنبه, 16 دی 1398 18:34

استخدام کارشناس مارکتینگ (مهندس برق ) در اهواز

دوشنبه, 16 دی 1398 18:33

استخدام کارشناس فنی فروش آقا (کشاورزی) در خوزستان

دوشنبه, 16 دی 1398 18:33

استخدام کارشناس مکانیک آقا در یک شرکت معتبر تولیدی در خوزستان

دوشنبه, 16 دی 1398 18:31

استخدام کارشناس فروش نهاده های کشاورزی آقا در یک شرکت معتبر