خانه مهندسان جوان اهواز از سال 1385 (سال تاسیس خانه مهندسان) با کادری مجرب متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و متخخصصان باتجربه و خبره صنعت شروع به فعالیت نمود. و اهداف بلندی را در زمینه بهسازی و تجهیز علمی دانش پذیران و کارمندان صنایع کشور دنبال کرده است .
و هم اکنون با افتخار بیش از ده هزار دانش پذیر داشته و با قریب به صد و سی شرکت و سازمان قرارداد آموزشی دارد .
گروه علمی خانه مهندسان جوان به جهت ترغیب هر چه بیشتر دانش آموختگان خود علاوه بر تجهیز کارگاه ها و تدوین کاربردی سرفصل دوره های آموزشی خود ، از اوایل سال 1393 به دانشپذیر ان ممتاز هر دوره هدیه نقدی داده است ، که در پایان هر فصل آموزشی طی جشنواره ای صمیمانه از ممتازان دوره ها تقدیر و هدایای آن ها را تقدیم می نماید
شما دانشپذیران گرامی نیز می توانید با ثبت نام در دوره های خانه مهندسان جوان از ما هدیه نقدی بگیرید

تاریخ جشنواره های گذشته :
جشنواره اول
تابستان 1393
جشنواره دوم
1394/06/04
جشنواره سوم
1394/08/05
جشنواره چهارم
1394/11/15
جشنواره پنجم
1395/04/24
جشنواره ششم
1395/09/18
جشنواره هفتم
1396/03/04
جشنواره هشتم
1396/06/30
جشنواره نهم
1396/12/17
جشنواره دهم
1397/06/01
جشنواره یازدهم
1397/12/17